MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com


ALTERACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DE LA LATERALITAT 

 

Escriure amb la mà dreta o esquerra és un factor genètic hereditari, tot i que pot estar determinat per factor ambientals i d’educació. Encara que ser esquerrà pot dificultar molt ocasionalment certs aprenentatges, no està demostrat que la prevalença de dificultats escolars sigui diferent entre dretans i esquerrans.
 
Si la dominància de la mà, cama, ull i oïda no recau en el mateix costat es parla de  lateralitat creuada. Aquest fet, però no té perquè comportar una patologia ni problemes d’aprenentatge, és a dir, que la presència d’una lateralitat creuada homogènia és un fet evolutiu sempre normal.
 
Als 5 anys l’establiment de l’organització de la dominància lateral ha d’ estar clarament definida. Si es detecta que el nen no es defineix i presenta una lateralitat no homogènia és símptoma que el seu desenvolupament no és prou madur i pot tenir, en alguns casos, conseqüències, per exemple en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 
Un retard en l’ organització de la lateralitat de rellevància clínica mai el trobarem aïllat, sinó associat a altres trastorns com, per exemple dificultats en la maduresa neuropiscològica o motriu o dificultats atencionals.

 

« Tornar