MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web ha estat creat per Medical Salus. La informació que contempla aquest lloc web té per objecte facilitar al públic en general el coneixements, de la seva història, la seva missió corporativa, de les activitats que realitza, dels serveis que presta, així com oferir productes d’acord amb els termes i condicions aprovats per l’entitat i facilitar l’operativa als clients, en permetre l’accés a la informació dels serveis del centre mèdic durant les 24 hores del dia.La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de l’última actualització. Medical Salus es reserva tots els drets sobre el seu lloc web i podrà modificar en qualsevol moment el contingut, configuració o presentació. Donem per atorgat el seu consentiment per utilitzar dispositius de magatzematge i recuperació de dades en equips terminals d’acord amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.  Lídia Duran González (Medical Salus) és la titular de la base de dades. Totes les dades facilitades mitjançant els formularis electrònics i/o mitjançant el correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’ acord amb la Lley Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i l’ informem que te vostè dret d’ accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d’ acord amb les exigències legals, i que tant sols seran utilitzats per Medical Salus i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació a l’ àmbit i finalitats descrites. L’ usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitats, reservant-se Medical Salus el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les demés accions legals que procedeixin en dret.

CONSENTIMENT DEL REMITENT

Mitjançant la tramesa dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant la tramesa d’ un correu electrònic, el remitent presta el consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objectes de cessió a tercers.

CLAUSULA DE PRESA DE DADES

Totes les dades facilitades mitjançant de formularis en suport paper, formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’ acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de dades de caràcter personal, i l’ informem que te vostè dret d’ accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, pot exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a C/. Plaça Nova, 9, 17100 de La Bisbal d’ Empordà.

Mitjançant la tramesa dels formularis existents, el remitent manifesta el seu consentiment al tractament automatitzat de les seves dades, inclosos en el mateix. Les dades facilitades no seran objecte de cessió als tercers. Les dades sol·licitades son les estrictament necessàries per la correcta identificació del remitent, portar a terme tasques bàsiques d’ administració i docència.

Les dades recaptades són les adequades, pertinents i no excessius en relació amb l’ àmbit i finalitats descrites. Lídia Duran González (Medical Salus) és la titular de la base de dades.PROPIETAT INTEL.LECTUALMedical Salus és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys o qualsevol altre contingut o elements del lloc web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Per això, està prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Medical Salus es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut immoral o contrari a les normes legals, i es reserva el dret a exercir les mesures legals que estimi oportunes per a evitar aquest tipus de conductes.