MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

RETARD DEL LLENGUATGE 
 
Parlem de retard en el llenguatge quan hi ha una manca de desenvolupament del llenguatge a l’edat que normalment es presenta.

El llenguatge es va perfeccionant i integrant fins els sis anys, aproximadament.

 

Algunes conseqüències del retard del llenguatge són:

 
■ Problemes per comunicar-se: entendre i expressar-se.
■ Dificultats en els aprenentatges de la lectoescriptura
■ Dificultats en l’aprenentatge de normes socials i de conducta.
 
Criteris evolutius:
 
 0-3 mesos: Pot plorar i cridar. Reacciona als sorolls. Sons guturals.
■ 3-6 mesos: Inici del balboteig (pa-pa, ba-ba, ma-ma). Somriu. Reacciona a la veu adulta.
 6-9 mesos: Laleig. Síl.labes aïllades (da, ma, ca). Respon vocalment a l’estímul i al mirall.
 9-12 mesos: Imita sons. Diu mama, papa.
 12-15 mesos:Pot dir 2-4 paraules familiars.
 15-18 mesos: Pot dir unes 5 paraules.
 18-21 mesos: 10 o més paraules.
■ 21-24 mesos: 20-50 paraules. Combina dues o més paraules en forma de argot. Expressa necessitats.
 24 mesos: Pot fer servir el jo, mi, tu. Diu el seu nom.
 30 mesos: Diu nom i cognoms. Comença a fer frases simples gramaticalment incorrectes.
 3 anys: Pregunta on, com, per què. Frases amb subjecte, verb i predicat.
■ 4 anys: Frases de 6-8 paraules. Pot conjugar els temps verbals.

 

« Tornar