MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

Trastorn del espectrum autista

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) és un grup de trastorns del desenvolupament cerebral. Apareix en la infància i engloba diagnòstics relacionats amb dèficit en la comunicació, dificultats per integrar-se socialment, una exagerada dependència a les rutines i hàbits quotidians, i una alta intolerància a qualsevol canvi o la frustració.
Encara que no es reconeixen causes específiques dels trastorns de l’espectre autista, diversos factors de risc han estat identificats i és possible que contribueixin al desenvolupament del TEA.
Factors de risc genètics
Els resultats d’estudis en famílies i en bessons suggereixen que els factors genètics tenen un paper en l’etiologia de l’autisme i altres trastorns del desenvolupament.
Factors de risc prenatals i perinatals
Una sèrie de complicacions prenatals i perinatals han estat reportades com possibles factors de risc per autisme. Aquestes inclouen diabetis gestacional, edat materna i paterna major a 30 anys, hemorràgies després del tercer trimestre, ús de medicació durant l’embaràs i meconi en el líquid amniòtic. Tot i que les investigacions no són concloents respecte de la relació d’aquests factors amb l’autisme, cadascun d’aquests ha estat identificat més freqüentment en nens amb autisme, en comparació dels seus germans no autistes o altres nens amb desenvolupament normal.

« Tornar