MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

VÒMITS FUNCIONALS

 

Els vòmits poden ser normals tant en el nounat com en el lactant. Si són abundants i repetits i s’acompanyen d’una pèrdua de pes o d’una alteració de l’estat general poden ser senyal de malaltia (hèrnia de hiat, malaltia general com una infecció, estenosi de pílor, oclusió intestinal gastroenteritis, etc.).

 

En el primer any de vida els vòmits més freqüents es produeixen per errors alimentaris. Solen ser deguts a una sobrealimentació produïda per la inquietud dels pares a satisfer la gana del lactant: preses massa abundants o massa freqüents o per introducció massa precoç d’alguns aliments. També pot passar, encara que és poc freqüent, que els vòmits siguin conseqüència d’una subalimentació per un aportació insuficient, ja sigui en quantitat (biberons insuficients en nombre o en volum) o en qualitat (llets artificials massa diluïdes).

 

La presència de vòmits en la primera infància, descartada una malaltia pediàtrica, pot ser freqüent en nens temperamentalment ansiosos i amb tendència a somatitzar. Aquests nens que en general a partir dels dos anys poden arribar a presentar vòmits repetits durant dies consecutius, necessiten habitualment d’atenció psicofamiliar.

« Tornar