MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

Alteracions en el control d’esfínters

 

L’aprenentatge en el control d’esfínters és evolutiu i ambiental. Si bé hi ha edats en les que és normal la incontinència, serà anormal fora de l’edat evolutiva de contenció, si es dona en duració i freqüència excessives, si després de la continència hi ha incontinència o si es pot associar a causes psicològiques desencadenants.

 

Cal tindre en compte la variabilitat en l’aprenentatge segons l’entorn cultural, el nen i segons el seu nivell maduratiu i el treball que ha fet l’entorn en pautes educatives al respecte.

 

Trobem com a patologies l’enuresis i l’encopresis.

L’enuresis és l’absència d’un adequat control esfinterial urinari. Per diagnosticar-la, ha de succeir al menys dos cops per setmana, durant al menys 3 mesos, i sobrepassar l’edat en la que és esperable la continència (5 anys) i no ha d’existir causa mèdica desencadenant. Podem trobar enuresis nocturna ( durant la nit ), enuresis o incontinència diürna ( a les hores de vigília ), o combinada. Pot ser primària o secundària, segons si el nen ja havia presentat abans ( secundària ) o no ( primària ) la continència.

 

L’encopresis és la absència d’una adequada contenció del esfínter anal. Per diagnosticar-la cal que estigui present un cop al mes durant al menys 3 mesos, superar l’edat de continència esperable (4 anys) i no ser explicable per causa mèdica.

 

« Tornar