MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

· Psicologia infantil i juvenil i Psicopedagogia · Prevenció, Orientació, Diagnòstic i Intervenció Terapeútica · Conegui els trastorns

Psicologia Infantil-Juvenil i Psicopedagogia

 

El Servei Psicopedagògic és un projecte que es va iniciar fa 8 anys, amb la finalitat de donar resposta d’ una manera integral a les necessitats de nens, adolescents i de les seves famílies en el camp de la salut mental i l’ educació. Compta amb un equip Professional multidisciplinari altament qualificats integrat per especialistes en Psicologia Clínica Infanto-Juvenil, Psicopedagogia i Logopèdia que ha anat evolucionant, actualitzant-se en noves tècniques terapèutiques per a la millora de la qualitat de vida de la població infantil i juvenil. Proporcionem el suport, els recursos i les solucions que el teu fill/a necessita per un millor desenvolupament personal, familiar, social i escolar. L’ Objectiu és millorar i optimitzar el desenvolupament, el benestar emocional, les habilitats socials i el rendiment acadèmic de nens i adolescents.

La nostra diferència consisteix en oferir tractaments innovadors centrats en l’ eficàcia i l’ eficiència, fen us de nous mètodes de tractament i noves tecnologies.

Prevenció, Orientació, Diagnòstic i Intervenció Terapeútica

 

■  Prevenció:
En aquest sentit, partim de l’ idea que qualsevol intervenció terapèutica és més efectiva si s’ aborda des de l’ inici d’ un trastorn.

■ Orientació Diagnòstica:
El Servei de Psicologia Infantil- Juvenil de Medical Salus, en funció de la demanda familiar, escolar i/o pediàtrica, establirà un diagnòstic rigorós de problemàtica emocional, comportamental i/o d’ aprenentatge que permetrà guiar el tractament terapèutic i/o reeducatiu.

■ Intervenció Terapèutica:
Un cop realitzada la fase diagnòstic, es porta a terme una proposta de tractament. En tots els casos, l’ abordatge terapèutic és totalment individualitzat, personalitzat i multidisciplinari. Aquestes habilitats es treballen de forma estructurada perquè desprès puguin ser aplicades a nivell escolar, familiar i/o social.

Aprengui els signes d’alarma
Cerqui per l’edat del seu fill i pel tipus de
síntoma que presenti………..

« Tornar