MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

Agressions físiques freqüents

 

Es tracta de joves que transgredeixen les normes de relació interpersonal, ja sigui en el nucli familiar o social, no respectant els drets bàsics dels altres i amb un caràcter pertorbador per l’entorn social.

 

Normalment aquest comportament desadaptat, agressiu, inclús antisocial, es presenta de forma reiterada a casa, a l’escola i en tots els àmbits on el jove desenvolupa la seva vida diària.

 

Entre les característiques d’aquest apartat, trobem adolescents que mostren:

 

  Agressivitat, a nivell verbal i físic: insults, paraules i expressions malsonants, falta de respecte, especialment amb els adults; així com agressions físiques en forma de empentes, trencar coses, cops, patades, baralles, etc.

  Crueltat amb persones i/o animals.

  Conductes socials desadaptades.

  Manipulació de les relaciones interpersonals.

  Desobediència dels valors i normes establertes.

  Reaccions negatives davant dels convencionalismes i formalismes.

  Actuacions impulsives ( falta de control dels impulsos en diverses situacions ).

  Crisis de ràbia, acompanyades d’agressivitat cap als béns, mobiliari, o persones que l’envolten.

  Fàcilment susceptibles, reaccionen a les mínimes provocacions,  inclús quan aquestes no hi són presents, busquen discussions i conflictes.

  Baralles freqüents, dins i fora de casa.

  Utilització d’algunes armes.

  Destrucció de propietat al.liena o de bens e immobles dins de la llar familiar.

  Absència de sentiments de culpa i/o autocrítica.

  Falta de sensibilitat i d’empatia cap als sentiments dels altres.

« Tornar