MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

Alteracions de la lectura, escriptura, ortografia i càlcul

 

En l’etapa escolar són freqüents els problemes de lectura, escriptura i dificultats en el càlcul.

 

El trastorn de la lectura, es caracteritza per la presència de dificultats en la capacitat de reconèixer e interrelacionar els fonemes (son de les lletres) i els grafemes (formes escrites de les lletres) que pot condicionar a la lectura comprensiva i la mecànica lectora.

 

Es considera un problema en la capacitat lectora quan el nivell lector es trova molt per sota del que s’ espera de l’edat cronológica del nen, interferint significativament en el rendiment acadèmic i en les activitats en les que s’ exigeix aquesta habilitat i un coeficient intel.lectual adequat.

 

Els trastorns d’ expressió escrita es caracteritza per una ortografía, gramática, claredat i organització en l’ expressió escrita que es trova en un nivel maduratiu per sota del que s’ espera per la seva edat i un coefcient intel.lectual adequat. En aquests casos, sovint el nen pot presentar dificultats per comprendre els textos escrits, presentar errors gramaticals, de puntuació, organització pobre del contingut en la elaboració de frases, múltiples errades ortogràfiques i disgrafia.

« Tornar