MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

Insomni, hipersòmnia i apnea obstructiva

 

L’ insomni infantil és la dificultat que presenta el nen per iniciar la son sol. Els pares normalment refereixen que el nen no ha dormit bé mai. Durant la nit poden presentar despertars nocturns, és a dir, sovint poden interrompre la seva son i tenir dificultats per tornar a conciar-lo de forma espontània i sense ajuda.

 

Un excessiva quantitat de son amb un increment de la somnolència diürna, amb episodis de son diürn continus i episodis perllongats de son nocturn és el que es denomina hipersòmnia. Poden presentar la necessitat d’ anar-hi sovint al llit durant el dia. Es tracta d’ un trastorn poc freqüent que sovint està associat a altres trastorns. Cal diferenciar aquest trastorn amb les hores que necessita dormir el nen quan és petit, ja que és normal que dormi més hores.

 

El síndrome de apnea del son infantil es caracteritza per la presència d’episodis d’obstrucció parcial o total de la vies aèries superiors que apareixen durant el son, en moments d’esforç respiratori. Les apnees provoquen despertars freqüents, trencant el cicle del son i provocant somnolència diürna. En aquest cas cal sempre consultar amb el pediatra i otorinolaringòleg.
 

Aquests trastorns poden generar major irritabilitat en el nen, dificultats de desenvolupament, alteracions de l’ atenció, etc,..

 

« Tornar