MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordà

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

Alteracions de l’atenció i de la memòria

 

El procés psicològic implicat directament en la distribució, mecanismes de selecció i manteniment de l’ activitat psicològica és denomina atenció. Les dificultats d’ atenció inclou la distracció en tasques de rendiment; l’ atenció selectiva, dividida i sostinguda i la percepció dels professors sobre la concentració del nen.

 

Els pares i professors d’ aquests nens, sovint es queixen que el nen presenta dificultats per sostenir l’ atenció, es distreu fàcilment, sovint perd les coses i es descuida, no para atenció en els petits detalls, no aconsegueix finalitzar les tasques, sembla no escoltar en parlar-li, mostra dificultats per organitzar les seves activitats, evita fer tasques que requereixin un esforç mental sostingut.

 

S’ha de diferenciar el déficit d’ atenció sense hiperactivitat ni impulsivitat i el dèfict d’ atenció amb hiperactivitat i/o impulsivitat.

Els nens que presenten un trastorn restrictiu de l’ atenció poden presentar:

 
■ Dificultats en l’ atenció selectiva (no responen davant d’ un estímul).

■ Baixa velocitat de processament de l’informació  ( són nens excessivament  lents).

■ Baixes habilitats socials.

■ Ignoren als altres

■ Major afectació de la memòria de treball .

■ Poca habilitat en la psicomotricitat fina.

■ Trastorns internalitzants ( tenen dificultats per expressar les seves emocions ).

« Tornar